Het bestuur

Het bestuur kan je bereiken via mail. Telefonisch enkel ’s avonds voor dringende zaken.

Voorzitter

Daniel De Raijmaeker (0476 99 65 39)

Penningmeester

Karien Van Osselt

Secretaris

Veerle Vandeven

Ledenbeheer

Karien Van Osselt

Jeugd

Jeugdverantwoordelijke

 • Cindy Masy

Trainers

 • Jef Buckinx (trainer focusgroepen en volwassen competitiespelers)
 • Sven Masy (trainer focusgroepen)
 • Benjamin Braem (trainer focusgroepen)
 • Veerle Vandeven
 • Cindy Masy
 • Camille Laga
 • Rania Zaim
 • Bavo Buckinx
 • Dario Delvaux
 • Daan Alens
 • Nicky De Taeye

Competitie-coördinator en ploegkapitein

Sven Masy

Bestuurslid, t-shirts voor de jeugd

Anke Pauwels

Sociale media

 • Rania Zaim
 • Cindy Masy

Aanspreekpersoon integriteit

Badmintonclub Volano schenkt de nodige aandacht aan eventueel grensoverschrijdend gedrag, pestgedrag of wangedrag bij haar leden. Wij willen er voor zorgen dat ieder kind, jongere en volwassene in een veilige en vertrouwelijke omgeving zijn/haar hobby kan uitoefenen. Om dit waar te maken heeft de club een Aanspreekpersoon Integriteit (API).

Bij de API kunnen jonge sporters, ouders, trainers, begeleiders of andere betrokkenen terecht met een vraag, bezorgdheid of melding in verband met een vermoeden of klacht over fysiek of seksueel grensoverschrijdend gedrag, pestgedrag of andere ethische kwesties. De API is iemand die discreet kan handelen en onafhankelijk kan werken.

Binnen de club wordt deze taak vervuld door Rania Zaim: zaim-rania@hotmail.fr of op het nummer 0487342760.

De taken van de API zijn:

 • Aanspreekpunt en eerste opvang: Het API luistert naar het verhaal of de vraag van de melder, vormt zich een beeld van de situatie en geeft vervolgens informatie en advies of verwijst door. De API heeft discretieplicht, met andere woorden gaat de API zeer zorgvuldig om met gevoelige informatie.
 • Coördinatie van de interne procedure en doorverwijzing: De API neemt elke vraag of melding serieus. De API zal zich een beeld vormen van de situatie maar bij vermoedens of aanwijzingen van ernstig grensoverschrijdend gedrag is het niet de taak van de API om zelf hulp te verlenen of op onderzoek uit te gaan. Voor professionele ondersteuning, hulpverlening of melding verwijst de API door naar deskundigen.