Clubafspraken

1. Tijdens en na het badmintonnen

Iedereen helpt mee bij het opzetten en het opruimen van het veld en de palen.
Indien alle velden bezet zijn wordt er dubbel gespeeld op elk veld. Indien er meer spelers zijn dan beschikbare plaatsen wordt er spontaan gewisseld.
Sommige terreinen kunnen voorbehouden worden voor competitie of specifieke training.
Uiteraard wordt er op een respectvolle en sportieve manier omgegaan met je spelpartner, ook bij verlies.
We streven naar een nette sporthal: je zorgt zelf voor het opruimen van je afval, kapotte pluimpjes, enz.

2. Verantwoord en veilig spel

Er worden geen andere sporten gespeeld in de sporthal tijdens het badmintonnen. Dus geen (voet)ballen, skateboards, …
Vermijd absoluut om door de velden te lopen tijdens het spel.
Ouders zijn verantwoordelijk voor hun kind tot het startmoment van de training en meteen na het einde van de training.
De bar is de beste plek om naar je kind te kijken tijdens de jeugdtraining. Je hoeft er niet noodzakelijk te consumeren.

3. Materiaal en kledij

Je komt in sportkledij en draagt sportschoenen zonder zwarte zool.
Je zorgt zelf voor een racket. Tijdens de 2 kennismakingsmomenten kan je een racket lenen van de club.
Plastic pluimpjes stelt de club ter beschikking. Veren shuttles kunnen aangekocht worden via de club.

4. Lidmaatschap

Nieuwe leden kunnen 2x gratis kennismaken met de club.
Alle leden schrijven zich jaarlijks opnieuw in via de website.
Lidgeld dient betaald te worden voor eind oktober of na de 2 gratis kennisbeurten.
We vinden het fijn als je aanwezig bent op onze clubevenementen zoals het jaarlijkse eetfeest, clubtornooi, …

5. Specifiek voor de jeugdtrainingen

Kom op tijd voor de jeugdtrainingen. Dat is belangrijk om alle uitleg mee te krijgen.
Ga respectvol om met je medespelers en met de trainers.
De trainers vriendelijk begroeten bij aanvang van de training wordt geapprecieerd.

6. Nederlands

Iedereen is welkom maar we vragen je wel om het Nederlandstalig karakter van de club te respecteren. Wij appreciëren elke inspanning in die richting.
Anderstalige kinderen en volwassenen ontvangen wij met veel enthousiasme en plezier, de sportclub is een ideale plaats om de streektaal te leren.
We rekenen op de ouders van onze jeugdspelers om het goede voorbeeld te geven.